გამგზავრება

Tax Free
Tax Free

Tax Free გულისხმობს უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა მიერ საქართველოში შეძენილ...

რეგისტრაცია
რეგისტრაცია

რეკომენდირებულია მგზავრმა რეგისტრაციის პროცედურა საერთაშორისო ...

ბარგი
ბარგი

მგზავრის ბარგი, გარდა  ხელბარგისა ექვემდებარება რეგისტრაციას...

უსაფრთხოების კონტროლი
უსაფრთხოების კონტროლი

რეისის წინ მგზავრების მიერ გასათვალისწინებელი ...

ცხოველების ტრანსპორტირება
ცხოველების ტრანსპორტირება

მგზავრები რომელთაც თან გადაჰყავთ ცხოველები და გააჩნიათ...