კვლევა

უსაფრთხოება

ლოდინის დრო უსაფრთხოებაზე შემოწმების გავლისას

პერსონალის დამოკიდებულება

იგრძნო თავი უსაფრთხოდ

მგზავრთა ნაკადი

საინფორმაციო მაგიდა

საფრენოსნო ინფორმაციის მაჩვენებელი მონიტორები

საიდენტიფიკაციო საშუალებები

ურიკები

რეგისტრაციაზე მომუშავე პერსონალის ეფექტურობა

ლოდინის დრო რეგისტრაციის გავლისას

ადვილად გასაგები -გამოცხადებები

საბაჟო შემოწმება

პასპორტებისა და ვიზების კონტროლი

დასუფთავება

ზოგადი სისუფთავე

ტუალეტების სისუფთავე

კვებისა და სასმელების პუნქტი

საკვების ნაირსახეობა

პერსონალის დამოკიდებულება

მომსახურების პუნქტები

უბაჟო-ვაჭრობის მაღაზიები

პროდუქტების ნაირსახეობა

პერსონალის დამოკიდებულება

სავაჭრო სივრცის კეთილმოწყობა

მაღაზიები, რომლებიც პოპულარობით სარგებლობენ მგზავრებში

ავტო-სადგომი

ავტო-სადგომის კეთილმოწყობა

ავტო-სადგომის პერსონალის დამოკიდებულება

ზოგადი კმაყოფილება

ზოგადი კმაყოფილება აეროპორტით

რეკომენდაციები

შენიშვნა: 1 და 2 პუნქტის არჩევის შემთხვევაში, გთხოვთ მიუთითოთ დეტალური ინფორმაცია ინციდენტის შესახებ.
(*)
(*)
თქვენი კომენტარი
თარიღი

არ ვარ წინააღმდეგი ჩემს მიერ კითხვარში მითითებული პირადი და სხვა სახის ინფორმაცია შენახული იქნას ტავ-ის მიერ ბეჭდური ან ელექტრონული დოკუმენტის სახით და განახლებული ინფორმაცია ტავ-ის შესაღებ მივიღო ჩემს ე-ფოსტის მისამართზე ან ჩემს მობილურ ტელეფონზე SMS-ის სახით.

(*) 

დასრულება

თქვენი ანკეტა წარმატებით გაიგზავნა. გმადლობთ